Goed om weten

Informatie over pixelafmetingen en de resolutie van afgedrukte afbeeldingen

Pixelafmetingen verwijzen naar het totale aantal pixels langs de lengte en breedte van een afbeelding. Resolutie verwijst naar de details in een bitmapafbeelding en wordt uitgedrukt in pixels per inch (ppi). Hoe meer pixels per inch, hoe hoger de resolutie. Over het algemeen leidt een afbeelding met een hogere resolutie tot betere afdrukresultaten.

Dezelfde afbeelding met 72 ppi en 300 ppi; inzet ingezoomd tot 200%

Tenzij het aantal pixels in een afbeelding wordt gewijzigd (zie Het aantal pixels wijzigen), blijft de hoeveelheid afbeeldingsgegevens ongewijzigd wanneer u de pixeldimensie of de resolutie wijzigt. Als u bijvoorbeeld de resolutie van een bestand wijzigt, veranderen de breedte en de hoogte ook, zodat dezelfde hoeveelheid afbeeldingsgegevens behouden blijft.

In Photoshop ziet u in het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte de verhouding tussen afbeeldingsgrootte en resolutie (kies Afbeelding > Afbeeldingsgrootte). Schakel Nieuwe beeldpixels berekenen uit, aangezien u niet de hoeveelheid afbeeldingsgegevens in uw foto wilt wijzigen. Wijzig daarna de breedte, de hoogte of de resolutie. Als u één waarde wijzigt, veranderen de twee andere waarden dienovereenkomstig. Met de optie Afbeelding opnieuw berekenen kunt u de resolutie, breedte en hoogte van de afbeelding aanpassen aan uw wensen voor afdrukken of weergeven op een scherm.

Pixelafmetingen zijn gelijk aan documentgrootte (uitvoer) maal resolutie.
A.
Oorspronkelijke afmetingen en resolutie
B.
De resolutie verlagen zonder de pixelafmetingen te wijzigen (het aantal pixels wordt niet gewijzigd)
C.
Als de resolutie wordt verlaagd terwijl de documentgrootte gelijk blijft, worden de pixelafmetingen kleiner (het aantal pixels wordt gewijzigd)

Snel de huidige afbeeldingsgrootte weergeven

Als u de huidige afbeeldingsgrootte van een document snel wilt weergeven, gebruikt u het informatievak onder aan het documentvenster.

 Plaats de aanwijzer op het bestandsinformatievak en houd de muisknop ingedrukt.